Toekomstagenda Groningen levert vier nieuwe proeftuinen aardgasvrije wijken op

26-08-2021
4354 keer bekeken

Vanuit de Toekomstagenda Groningen komen er 4 extra proeftuinen bij PAW: Krewerd, Zonnedorpen Loppersum, Zuidwolde en Steendam-Tjuchem. Het aardgasvrij maken van deze dorpen gaat samen met de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied.

Foto: Sarah Stiles

Toekomstagenda Groningen

In de Toekomstagenda Groningen is vastgelegd dat Groningen en het Rijk de komende jaren intensief gaan samenwerken op het gebied van woningbouw, energietransitie en regionale economie. Deze agenda vloeit voort uit de bestuurlijke afspraken over de versterkingsopgave. In de Toekomstagenda is opgenomen dat het Rijk het aardgasvrij maken van wijken in het aardbevingsgebied stimuleert met een bijdrage.

Aansluiting op PAW

In overleg met de regio is gekozen voor de selectie van vier extra proeftuinen in het Programma Aardgasvrije Wijken. Het gaat om de gemeenten Delfzijl, Loppersum (beide per 1 januari opgegaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta), Midden-Groningen en Het Hogeland. Zij krijgen een Rijksbijdrage van in totaal 18,3 miljoen voor het aardgasvrij maken van vier dorpen. Deze proeftuinen voldoen aan de criteria die het PAW stelt aan de proeftuinen uit de tweede ronde en worden toegevoegd aan de bestaande 46 proeftuinen.

Gemeente Eemsdelta - Krewerd

De proeftuin start in het dorp Krewerd en is een initiatief van bewoners. Het aardgas wordt gefaseerd vervangen door groen gas. De productie van het groene gas vindt plaats uit afvalwater en rioolslib. Voor de innovatieve rioolslibvergisting wordt eerst een proefinstallatie gebouwd. De woningen krijgen een hybride warmtepomp. Er wordt ingezet op de samenhang met de versterkingsopgave en de benodigde energiebesparende maatregelen, zoals isolatie. Het plan is om later uit te breiden naar de dorpskernen Godlinze en Holwierde.    

Gemeente Eemsdelta - Zonnedorpen Loppersum

Ook hier wordt het aardgasvrij maken van het gebied in samenhang opgepakt met de versterkingsopgave. In dit gebied staan veel vrijstaande woningen die in de toekomst verwarmd gaan worden met elektrische HT-warmtepompen in combinatie met zonthermie. De elektriciteit moet op den duur komen van te realiseren collectieve dorpsmolens en -zonneparken. 

Gemeente Het Hogeland - Zuidwolde

In deze proeftuin, een initiatief van de energiecoöperatie EC Durabel, worden alle woningen geïsoleerd tot label B voor zover haalbaar. Voor monumentale panden wordt ingezet op warmtepompen. Er komen diverse lokale LT-warmtenetten, die uiteindelijk samengevoegd kunnen worden tot één dorpswarmtenet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van meerdere temperatuurniveaus en warmtebronnen, zoals aquathermie uit het Boterdiep. De aanpak vindt plaats in clusters van 10 tot 30 woningen. 

Midden-Groningen, Steendam-Tjuchem

Samen met de gemeente heeft Stichting Dorp in Eigen Hand Steendam Tjuchem de regie in deze proeftuin. Per woning wordt een smart grid all-electric concept ontwikkeld met hogetemperatuur-warmtepompen met heat pipes als bron. Isolatiemaatregelen worden opgepakt binnen de versterkingsopgave en waar ook aandacht is voor het levensloopbestendig maken van woningen. De opwekking van duurzame elektriciteit gebeurt lokaal met een dorpszonnepark: het Duurzaamheidspark.

Lees meer over de Toekomstagenda Groningen en de brief naar de Tweede Kamer.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen