Programma Aardgasvrije Wijken

Het platform Aardgasvrije Wijken is volop in ontwikkeling. De komende maanden verschijnt hier steeds meer informatie over de proeftuinen, het Kennis en Leerprogramma en diverse thema's die een rol spelen bij de wijkgerichte aanpak. 

Het programma is met name gericht op gemeenten, maar ook op waterschappen en provincies. De partners van het Programma Aardgasvrije Wijken zijn de Rijksoverheid, VNG, Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

Via het platform wordt actief verwezen naar andere programma's en initiatieven, zoals het Expertise Centrum Warmte, het Nationale Programma RES en diverse kennispartners.

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Op de website komt steeds meer informatie beschikbaar. Maandelijks versturen we een nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

 

 

 

Laatste nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"188203"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Kalender

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"187258"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}