Krimp en vergrijzing

Door het maken van een wijkanalyse heb je een beter beeld gekregen van de wijk. Dat helpt bij het leggen van de juiste verbindingen, waardoor betrokkenheid en draagvlak van bewoners voor het aardgasvrij maken van de wijk wordt vergroot. Door te verbinden zorg je niet alleen voor een succesvollere aanpak aardgasvrije wijken, maar draag je ook bij aan andere belangrijke (gemeentelijke) opgaven. In deze inspiratiesheet lees je hoe je slim verbindt met de opgaven die er al liggen op het gebied van krimp en vergrijzing.

Tegengaan krimp en vergrijzing als belangrijke opgaven in de wijk

Tijdens de wijkanalyse heb je geconcludeerd dat het tegengaan van krimp en vergrijzing belangrijke opgaven zijn in de wijk die je aardgasvrij wilt maken. Afhankelijk van de kenmerken van de wijk, de mensen die er wonen en hun achtergrond zijn er uiteenlopende kansen voor verbinding.

Verken samen win-win situaties

Maak eens kennis met collega’s van afdelingen die bezig zijn met krimp en vergrijzing in de wijk, denk aan sociale zaken, welzijn of ruimtelijke ordening. Vul die verkenning aan met gesprekken met andere relevante partijen in de wijk zoals woningcoöperaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Je zult zien dat je al snel tot verrassende win-win situaties komt. Zo zouden de bouwwerkzaamheden die nodig zijn voor een aardgasvrije woning gecombineerd kunnen worden met het levensloopbestendig maken van de woning. Kan de gemeente bijvoorbeeld inzichtelijk maken hoe bewoners gelijktijdig met de werkzaamheden voor de warmtetransitie ook hun woning levensloopbestendiger kunnen maken? 


Kansen door en tips voor verbinding

Wanneer je een wijk, waar sprake is van krimp en vergrijzing, aardgasvrij gaat maken komen er meerdere thema’s aan bod. Fysieke thema’s zoals leegstand en achterblijvend onderhoud, maar ook sociale thema’s zoals een hogere zorgvraag of bijvoorbeeld beperkte onderlinge sociale contacten.

  • Vaak zijn er al bestaande en georganiseerde oudereninitiatieven in de wijk. Wellicht kun je bij deze overleggen aansluiten om het gesprek over de veranderingen in de wijk aan te gaan.
  • Door opgaven te combineren zorg je voor een totale verbeterslag in de wijk. Dit heeft een positieve werking op het aantrekken van nieuwe bewoners waardoor krimp stagneert.
  • In wijken met krimp en vergrijzing zie je vaak achterstallig onderhoud en woningen of openbare gebouwen die gesloopt worden. Deze opgaven kunnen goed gecombineerd worden met het aardgasvrij maken van de wijk zodat er in één keer een grote kwaliteitsimpuls aan de wijk wordt gegeven.
  • Het is bewezen dat een groene woonomgeving bij ouderen leidt tot meer welzijn en lagere zorgkosten. In een wijk waar er sprake is van krimp ontstaat er ruimte voor meer groen. Het aardgasvrij maken van deze wijken kan goed gecombineerd worden met het vergroenen van de leefomgeving.
  • Het aardgasvrij maken van een wijk waar veel ouderen wonen kan gecombineerd worden met de ontwikkeling van nieuwe (ontmoetings)plekken. Denk aan zitbankjes, wandelpaden en moestuintjes, maar ook de herbestemming van leegstaande gebouwen. Dit versterkt de sociale structuren in de wijk en helpt eventuele opgaven rondom eenzaamheid op te lossen.
  • Bevolkingsdaling komt vaker voor in agrarische gebieden. Om de woningen in die gebieden aardgasvrij te maken kan biomassa omgezet worden naar groen gas om woningen mee te verwarmen. Dit levert tegelijkertijd een extra inkomstenstroom op voor de agrarische sector.
  • Een kleinere woning sluit vaak beter aan bij de woonbehoefte van een oudere bewoner. Daarnaast is de financiële investering voor het aardgasvrij maken van een kleinere woning een stuk lager. Bespreek daarom met de bewoners ook eens de mogelijkheden en voordelen van verhuizing naar een toekomstbestendige woning.

Voordelen van slim verbinden voor jou, de wijk en de gemeente

Bij het verbinden van opgaven ligt complexiteit op de loer. Maak daarom goede procesafspraken en een duidelijke rol- en taakverdeling met collega’s en samenwerkingspartners bij andere organisaties die in de wijk actief zijn. De voordelen van een integrale aanpak zijn vele malen groter dan de nadelen. Door te verbinden is de kans op het realiseren van een aardgasvrije wijk groter, wordt de wijk sterker op meerdere fronten en levert het de gemeente kostenbesparingen, efficiëntie, betrokkenheid en draagvlak op. Grijp deze kans daarom aan. Samen kom je verder!

Praktijkvoorbeeld gemeente Hilversum

Bas de Jong, kwartiermaker aardgasvrije wijken in Hilversum: “De bewoners van de wijk Noordelijke Meent willen graag in hun wijk blijven wonen, maar hebben met het stijgen van de leeftijd ook andere woonbehoeftes. Door met hen in gesprek te gaan en deze woonbehoeftes in kaart te brengen, hebben we samen met bewoners en corporaties gekeken of er mogelijkheden waren om bestaande woningen om te bouwen naar levensloopbestendige woningen. Hierin nemen we dan meteen het aardgasvrij maken mee. Een mooie win-winsituatie.”


Als je niet oppast wordt het aardgasvrij maken snel een technisch of kosten gedreven verhaal, terwijl draagvlak creëren juist in vergrijzende wijken een belangrijk thema is. Heb hier vanaf het allereerste begin aandacht voor. Trek de wijk in, bijvoorbeeld met een informatietent of –caravan.
Bas de Jong, kwartiermaker aardgasvrije wijken Noordelijke Meent

Lees meer over de aanpak in Hilversum.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.