Verbinden van opgaven

Wat is de centrale leervraag binnen dit thema?
Wat levert het op om de aardgasvrij opgave te verbinden aan andere wijkopgaven? En hoe doe je dat goed? Binnen het thema verbinden van opgaven onderzoeken we of, hoe en wanneer het verbinden van andere opgaven in de wijk de wijkgerichte aardgasvrij aanpak ten goede komt en andersom. Een voorbeeld hiervan is de verbinding met fysieke opgaven – zoals aanpassingen in het openbaar groen, maar ook sociaaleconomische opgaven – zoals schuldenproblematiek of veiligheid in de wijk.

Waarom is dit thema van belang voor het aardgasvrij maken van wijken?
Het aardgasvrij maken van een wijk is een kans om andere fysieke en sociaaleconomische opgaven die in de wijk spelen ook aan te pakken. Door de verbinding met deze opgaven te leggen is het makkelijker om win-winsituaties en draagvlak voor het aardgasvrij maken van wijken te creëren. Ook omdat andere opgaven beter aan kunnen sluiten bij de prioriteiten van de inwoners van de wijk. 

Welke onderwerpen zijn het meest relevant binnen verbinden van opgaven?
Binnen de wijkaanpak kan de verbinding worden gelegd met onder andere de volgende fysieke en sociaaleconomische opgaven:

  • Sociale cohesie en eenzaamheid
  • Gezondheid
  • Armoede en schuldenproblematiek
  • Werkgelegenheid
  • Veiligheid en overlast
  • Klimaatadaptatie
  • Krimp en vergrijzing
  • Groen
  • Infrastructuur

Laatste nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"210096,210098"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer nieuws

  

City Deal

De City Deal beoogt inzicht te vergroten in wat een sociaal-fysiek gekoppelde aanpak oplevert bij de energietransitie in kwetsbare gebieden, en welke specifieke inzet en aanpak daarvoor nodig is van de betrokken partijen.

 

Meer over de City Deal

Kennis en leren

Wat weten we al? Waar bestaan nog onduidelijkheden? Wat kunnen we leren van anderen? Klik op deze tegel voor webinars, podcasts met meer informatie. 
 

Naar kennis en leren

 

 

Praktijkverhalen

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Praktijkverhalen","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"212954,212957"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer praktijkverhalen

 

  Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord

Hier vind je de veelgestelde vragen rondom dit thema. Staat je vraag er niet tussen? Stel hem aan de helpdesk. 

Naar veelgestelde vragen

 

Kalender

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Kalender","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"208637"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Ga naar de kalender

 

 Stel je vraag aan de helpdesk

Contact

Vragen? Stel ze aan de helpdesk. 

Stel je vraag

Andere thema's

Andere thema's

Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving behelst nog veel meer thema's. 
 

Bekijk de andere thema's

Cookie-instellingen