Over ons

Iedereen in Nederland moet prettig kunnen wonen, op een manier die past bij ieders wensen, portemonnee en levensfase. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 31 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd. Het verduurzamen van ruim 8 miljoen woningen en gebouwen totdat ze ‘aardgasvrij’ zijn is een enorme opgave. Er komt veel bij kijken. Techniek, wetten en regels moeten het mogelijk maken. Financiering en slimme oplossingen moeten het betaalbaar maken.

Maar aardgasvrij wonen is vooral mensenwerk. De bewoner staat centraal. De gemeente heeft de regie en zorgt ervoor dat iedereen in de wijk en de buurt actief mee kan doen: eigenaar-bewoners, huurders, bedrijven of scholen.

Mensen hebben het recht aan de voorkant mee te beslissen wat er met hun wijk en woning gaat gebeuren. Met betrouwbare informatie over welke duurzame oplossing bij hun woning past, hoe ze dit kunnen betalen en hoeveel ze kunnen besparen. Het uitgangspunt is dat woonlasten onder de streep gelijk blijven of omlaag gaan.

We doen dit stap voor stap. Haalbaarheid, zorgvuldigheid en betaalbaarheid staan centraal. Sommige wijken gaan vandaag al aan de slag, anderen pas over 10 of 20 jaar. We beginnen in wijken waar bijvoorbeeld het aardgasnet vervangen moet worden of die om andere redenen aan groot onderhoud toe zijn. Maar ook in wijken waar de bewoners zelf kansen zien en initiatief nemen.

Steeds meer mensen doen mee aan het programma. In 2018 zijn we gestart met de eerste 27 proeftuinen en een kennis- en leerprogramma. We werken toe naar 355 gemeenten met haalbare en betaalbare toekomstplannen. Gemeenten hebben de regie. Rijk, provincies en waterschappen zorgen voor de juiste condities. De bewoner staat centraal.

Het Platform Aardgasvrije Wijken heeft als doel om het vliegwiel op gang krijgen om steeds meer wijken aardgasvrij te kunnen maken. Dat doen we door proeftuinen te selecteren en ondersteunen, door kennis te delen en door mensen bij elkaar te brengen. Door de goede randvoorwaarden te organiseren, dilemma’s op te lossen en innovatie te stimuleren.

De partners van het platform Aardgasvrije Wijken – Rijksoverheid, VNG, Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen - hanteren het privacybeleid zoals gepubliceerd op de website Rijksoverheid.nl. Schrijft u zich in voor een nieuwsbrief? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens die u hiervoor opgeeft.