Wet collectieve warmte, wat nu?

10-07-2023
1736 keer bekeken

Hoe verhoudt de Wet collectieve warmte (Wcw) zich tot lopende (private) projecten? Voor veel projecten die zich in een vergevorderd stadium bevinden en de komende jaren operationeel zullen zijn, is er behoefte aan duidelijkheid.

Het Minister voor Klimaat en Energie heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en netwerk- en warmtebedrijven een Leidraad ontwikkeld. Deze Leidraad biedt houvast voor gemeenten en andere betrokken partijen over hoe zij praktisch hiermee kunnen omgaan. In de leidraad vind je een overzicht van mogelijke oplossingsrichtingen passend bij bepaalde situaties.

Download de Leidraad lopenende projecten

Neem voor vragen over de Wet collectieve warmte (Wcw) en deze Leidraad contact op met onze helpdesk.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen