Uitkomsten Monitor proeftuinen Programma Aardgasvrije Wijken 2022

14-07-2023
1970 keer bekeken

Op 3 juli is de Tweede Kamer geïnformeerd over de belangrijkste bevindingen uit de Monitor proeftuinen 2022.

In 2018 startte het interbestuurlijk Programma Aardgasvrije Wijken (PAW), met als doel te leren hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Jaarlijks is dit leerproces gemonitord, met als doel:

  • Inzicht te geven in de stand van zaken: waar staan de proeftuinen en wat wordt er geleerd.
  • Beleidsmatige knelpunten in beeld te brengen voor politiek en beleidsmakers.
  • Verantwoording over het programma af te leggen aan de Tweede Kamer.

Deze rapportage bevat de monitorresultaten van 2022. Deze zijn gebaseerd op interviews, een enquête en sessies met de projectleiders en verantwoordelijke wethouders van de proeftuinen

Download hier het gehele rapport over 2022

De monitor van 2023 zal worden geïntegreerd in de bredere NPLW-monitoring.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen