Nieuwe regeling voor aannemen of inhuren uitvoeringscapaciteit

02-03-2023
2658 keer bekeken

Op 3 april start de inschrijving voor de tijdelijke regeling voor decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Deze vergoedt de loonkosten voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid o.a. in de gebouwde omgeving.

Decentrale overheden, zoals gemeenten en provincies, kunnen met deze middelen collega’s aannemen of externe deskundigen inhuren. Inschrijving start 3 april 2023.

€ 5,38 miljard voor de uitvoeringskosten van gemeenten en provincies voor klimaat- en energiebeleid

Gemeente en provincie hebben veel taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. In het coalitieakkoord is voor 2023 tot en met 2030 € 5,38 miljard gereserveerd voor de uitvoeringskosten van gemeenten en provincies voor klimaat- en energiebeleid. Voor de periode tot en met 2025 wordt hiervan € 1,04 miljard uitgekeerd. Gemeenten kunnen de uitkering tussen 3 en 28 april aanvragen bij RVO. Lees meer informatie over de 'Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid'.

Overzicht van bedragen per gemeente

De in de Staatscourant gepubliceerde regeling bevat een overzicht van de bedragen die per gemeente en provincie beschikbaar zijn gesteld. Met dit geld kunnen zij extra personeel aantrekken, kennis vergroten en externe expertise in huis halen. Oktober 2022 zijn gemeenten en provincies hierover geïnformeerd via een brief van de minister voor Klimaat en Energie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen