Nieuwe vraagbaak voor kosten en financiering

06-07-2022
3218 keer bekeken

Kosten en financiering van de warmtetransitie vormen een grote uitdaging voor gemeenten en bewoners. Martin Klapwijk wil vanuit PAW de uitwisseling van kennis en best practices hierover op gang brengen en houden. In april nam hij als projectleider het stokje over van Niels Hanskamp.

Duurzaamheid als rode draad

Duurzaamheid speelde altijd al een rol in het werk van Martin. “Het is verrassend als je terugkijkt. Het onderwerp lijkt nu pas echt urgent, maar in de jaren ‘80 tijdens mijn studie was het al een issue. Ik ben zowel sociaal geograaf als econoom en werkte vanaf 2002 als projectmanager en leidinggevende in Utrecht en Zwolle. In die periode heb ik veel ervaring opgedaan met gebiedsontwikkeling, integrale wijkontwikkeling en andere gemeentelijke opgaven. Duurzaamheid was daarbij steeds de rode draad. In de afgelopen jaren heb ik mij daarbij vooral ingezet voor de ontwikkeling van wijkwarmtenetten en was ik betrokken bij een aantal geothermieprojecten.”

Geen saai thema

In 2019 maakte Martin een zijstap. Hij sloot zich als partner aan bij adviesbureau ToekomstSterk en ging niet bij, maar voor gemeenten werken. “Ik ben gevormd door gemeentelijke organisaties en ken daar goed mijn weg. Mijn missie is om vanuit een integrale visie en aanpak buurten en wijken te verduurzamen. Ik deed dat al voor gemeenten als individuele opdrachtgevers en doe dat nu ook voor het collectief, als projectleider van het thema kosten en financiering bij het Kennis- en leerprogramma van PAW.”  

En nee, dat is geen saai thema, vindt Martin. “De warmtetransitie gaat hoe dan ook over mensen. Ik focus me dan ook op mensen en neem kosten en financiering als onvermijdelijk aspect van dingen mogelijk maken. Aan het eind moet het wel worden betaald. De informatie hierover ent ik altijd op de vraag. Ik wil de verbinding maken met alle betrokkenen, ook als je amateur bent op het gebied van financiën.”

Ambities voor dit jaar

Martin heeft voor PAW voldoende ambities die hij nog dit jaar wil verwezenlijken. “We willen eraan bijdragen dat gemeenten zo veel mogelijk zelf de kennis in huis hebben over de financiële instrumenten voor het aardgasvrij of aardgasvrij-voorbereid maken van wijken. Inmiddels is veel kennis al gedeeld. Alleen over woonlastenneutraliteit wordt nog een handreiking opgesteld. Die is naar verwachting dit najaar klaar.”

Daarnaast is PAW druk bezig informatie te verzamelen over de ‘business case op wijkniveau’. “Daarover starten we binnenkort een leerkring met pioniersgemeenten” vertelt Martin. “We zullen die afsluiten met een kennisproduct met de inzichten die we daar ophalen.”

De financiering van collectieve warmtenetten is een ander ding. “Deze moeten we bezien in connectie met het wetgevingsproces Wet Collectieve Warmtevoorzieningen. Zodra over de concepttekst van de wet meer duidelijkheid bestaat, vermoedelijk in het najaar, zal ik sessies organiseren om gemeenten in te lichten. Daarnaast starten we met het Expertise Centrum Warmte ook een leerkring over deze thematiek.”

Goed luisteren naar gemeenten

Ongetwijfeld zullen zich daarnaast nieuwe urgente onderwerpen aandienen, zoals de energiearmoede en het isolatieprogramma. “Misschien dat we daar dit jaar nog bijeenkomsten en kennisproducten aan wijden”, aldus Martin. “Verder zal ik goed luisteren waaraan gemeenten behoefte hebben, ook bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen. Ik nodig gemeenten van harte uit contact met mij op te nemen om zowel de best practices te delen, als de knelpunten waar zij tegenaan lopen op het gebied van kosten en financiering. En stel gerust je vragen. Daarvoor ben ik hier.”   

Recent zijn de verschillende landelijke en provinciale financieringsinstrumenten overzichtelijk samengebracht in een leaflet.

 

Heb je een vraag aan Martin? Mail dan naar martin.klapwijk@vng.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen