Transitievisies warmte halen afgesproken doel Klimaatakkoord

April 21, 2022
2009 keer bekeken 0 comments

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van het nieuws op deze pagina? Log in of maak een account aan. Klik op de knop 'VOLGEN' bovenaan deze pagina. Dan krijg je bericht als er iets op deze pagina wijzigt. 
 

Ik wil een account

 

Bijna alle gemeenten hebben hun transitievisie warmte klaar. Bij elkaar tellen deze plannen ruimschoots op tot het in het Klimaatakkoord afgesproken doel van 1,5 miljoen verduurzaamde woningen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen. Daarmee geven ze inzicht (nog geen keuze) met welke buurten, wijken of dorpen ze aan de slag willen om te isoleren of aardgasvrij te maken, en in dat laatste geval ook: wanneer ze die van het aardgas willen halen en welk duurzaam alternatief in aanmerking komt.  Uit de inventarisatie van de VNG en het Rijk blijkt dat 302 gemeenten een visie hebben vastgesteld en 43 gemeenten volgen binnenkort. De plannen tellen ruimschoots op tot de verduurzaming van 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen, het afgesproken doel.  

Ambities

Uit de transitievisies blijkt dat gemeenten 660 duizend woningen gaan isoleren en 820 duizend  woningen (isoleren en) aardgasvrij gaan maken. Daarnaast is het voornemen om 36 duizend andere gebouwen (utiliteitsbouw) te isoleren en 24 duizend andere gebouwen (isoleren en) aardgasvrij maken. De transitievisies warmte kun je hier vinden

Van transitievisie warmte naar uitvoeringsplannen

De volgende stap is om de transitievisies warmte verder uit te werken in uitvoeringsplannen per wijk of buurt. Veel gemeenten zijn daar al mee begonnen. Hiervoor zijn middelen voor uitvoeringskosten gereserveerd in het Coalitieakkoord. Over de verdeling daarvan zijn Rijk en VNG in gesprek. In de miljoenennota van 2022 is 70 miljoen euro aan gemeenten ter beschikking gesteld om hen tegemoet te komen met de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. De verdeling van die middelen wordt in de meicirculaire bekend gemaakt.  

Lees hier de Kamerbrief over resultaten van de monitor transitievisies warmte.

Images

Twitter

0  reacties

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.