Wegwijzers warmtetransitie voor nieuwe raadsleden

13-04-2022
3297 keer bekeken

Onlangs zijn de nieuwe gemeenteraden geĆÆnstalleerd. Ook deze raadsleden krijgen te maken met de warmtetransitie. Geen kleine opgave. Om ze up to speed te brengen en te helpen een passende rol te pakken, zijn er de 'Wegwijzers Warmtetransitie'.

Wegwijzers warmtetransitie

De overgang naar aardgasvrije wijken (de warmtetransitie) is een grote opgave voor gemeenten. De gemeente heeft als het goed is een Transitievisie Warmte opgesteld; en buigt zich in deze fase over de uitvoeringsplannen per wijk. Raadsleden bepalen mede het succes daarvan. Dat vraagt wel behoorlijk wat kennis, en inzicht in welke regierol passend is binnen de gemeente, omdat daarmee de kaders gesteld worden waarbinnen de uitvoering gaat plaatsvinden. Daarom zijn er de 'Wegwijzers Warmtetransitie'. Deze geven de basisinformatie en bieden stof tot nadenken over de rol van de gemeenteraad in de warmtetransitie.

Inhoud, participatie en besluitvorming

Er zijn drie Wegwijzers: Inhoudelijke kennis, Participatie en Besluitvorming. De Wegwijzer Inhoudelijke kennis bespreekt onder meer waarom we werken aan de warmtetransitie en welke alternatieve technieken er zijn voor aardgas. In de Wegwijzer Participatie staat onder andere hoe je bewoners betrekt bij de warmtetransitie en hoe je dit op een democratische manier organiseert. En de Wegwijzer Besluitvorming geeft informatie over welke besluiten moet worden genomen, relevante wetgeving en de vraag of een gemeente de levering van aardgas kan stopzetten; maar ook over financiƫle mogelijkheden voor bewoners en hoe je afweegt wat eerlijk is in de warmtetransitie.

Gesprekstool

Naast de Wegwijzers is ook een Gesprekstool ontwikkeld. Die biedt raadsleden handvatten om invulling te geven aan hun rol en daarmee kaders te stellen aan de uitvoering van de warmtetransitie.

Downloaden Wegwijzers Warmtetransitie

De Wegwijzers Warmtetransitie staan op platform31.nl. In de Wegwijzers staan ook verwijzingen naar aanvullende informatie. 

Ook op aardgasvrijewijken.nl kun je veel praktische informatie vinden, die is georganiseerd op thema

De Wegwijzers Warmtetransitie zijn ontwikkeld door Platform 31 in samenwerking met het Programma Aardgasvrije Wijken, Democratie in Actie, de Nederlandse vereniging voor raadsleden en de Vereniging voor Griffiers.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen