Veel belangstelling voor 3e ronde proeftuinen: 47 aanvragen

02-11-2021
5122 keer bekeken

In totaal hebben 47 gemeenten een aanvraag ingediend. Na de 50 proeftuinen in de eerste en tweede ronde, krijgen meer gemeenten de gelegenheid ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van wijken. De indientermijn is gesloten.

47 aanvragen

Begin juli 2021 hebben alle 352 gemeenten een uitnodiging ontvangen om een voorstel in te dienen voor de derde ronde proeftuinen. De deadline voor het indienen was 1 november jongstleden. In totaal hebben 47 gemeenten een aanvraag ingediend. Voor de derde en laatste ronde proeftuinen is een rijksbijdrage van gemiddeld 4 miljoen euro per proeftuin beschikbaar voor ongeveer 12 wijken. De eerste indruk is dat het een mooie mix is van kleinere, middelgrote en grote gemeenten. Met deze derde en laatste ronde wordt gestreefd naar een zo’n gevarieerd mogelijke samenstelling van proeftuinen. Op die manier wordt zo breed mogelijk ervaring opgedaan en kan geleerd worden van de aanpak.

Accenten derde ronde proeftuinen

Sinds 2018 zijn er inmiddels 50 proeftuinen aardgasvrije wijken geselecteerd om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. In de derde ronde proeftuinen zijn andere accenten gelegd ten opzichte van de eerdere rondes om te komen tot een brede en gevarieerde portefeuille aan proeftuinen. Er wordt in deze ronde gekeken naar aanpakken met een warmtenet op basis van lagere temperaturen (<55°C), aanpakken met woningisolatie, al dan niet gecombineerd met een (hybride) warmtepomp, en all-electric oplossingen. Isolatie moet integraal onderdeel zijn van de aanpak en stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel behoren tot de mogelijkheden. Behalve op het gebied van techniek is het onderdeel betrekken van bewoners aangescherpt: gemeenten moeten in hun aanvraag aangeven hoe zij draagvlak en betrokkenheid van bewoners borgen in hun aanpak. Betaalbaarheid, kwaliteit van de businesscase en uitvoeringsgereedheid blijven zwaar wegen in de beoordeling.

Hoe gaat het verder

De komende maanden gaan expertteams, onder coördinatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de algehele kwaliteit van de aanvraag op de uitgevraagde vijf thema’s analyseren en op energiebesparing en –efficiëntie en uitvoeringsgereedheid. Deze kwaliteitsanalyses dienen als hulpmiddel voor de Adviescommissie Aardgasvrije Wijken die alle aanvragen begin februari 2022 gaan beoordelen. De commissie brengt advies over de selectie uit aan de minister van BZK. De minister maakt de selectie in het eerste kwartaal van 2022 bekend.

Klik hier voor meer informatie over de selectie

Klik hier voor een overzicht van alle gemeenten die zich hebben aangemeld

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen