Onderzoek bewonerstevredenheid in proeftuinen

29-06-2021
6201 keer bekeken

Uit het onderzoek naar bewonerstevredenheid in zeven proeftuinen blijkt dat een goed participatieproces essentieel is voor tevredenheid. Betaalbaarheid, een concreet aanbod, wel of geen bewonersinitiatief en regelmatig informeren zijn daarbij van invloed.

Hoe is de waardering?

Mede op verzoek van de Tweede Kamer is de tevredenheid van bewoners in proeftuinen onderzocht. Er is een kwantitatief onderzoek verricht in zeven proeftuinen uit de eerste ronde. Het onderzoek laat zien dat de houding van bewoners ten opzichte van aardgasvrij mede bepaalt hoe tevreden men is met de proeftuinaanpak. Deze houding blijkt overwegend positief. Tegelijkertijd  blijkt uit het onderzoek dat bewoners ook zorgen hebben over de aanpak. Bijvoorbeeld over de betrouwbaarheid van de technieken, keuzevrijheid en de betaalbaarheid. De meeste bewoners geven de proeftuinaanpak een cijfer tussen 5 en 8. Circa 15% van de bevraagde groep geeft een zeer laag cijfer en ziet bijvoorbeeld niet het nut of de noodzaak van het verduurzamen van de woning en de wijk. Er is ook een groep van 8% die de proeftuinaanpak een zeer hoog cijfer geeft. Dat geeft een gemiddelde waardering van 5,3.

Wat bepaalt de tevredenheid?

Bewoners van proeftuinen waar een bewonersinitiatief centraal staat, die zelf bij willen dragen aan de kosten, die al een aanbod hebben gekregen en die meer tevreden zijn over het ontvangen aanbod geven een hoger cijfer. Ook de betrouwbaarheid van technieken en keuzevrijheid spelen een rol. Er is veel behoefte aan duidelijke en regelmatige informatievoorziening en voortgang (beslissingen) binnen de proeftuinaanpak. Tegelijkertijd blijkt dat een blauwdruk voor informatieverstrekking en participatievorm lastig is. Een deel van de bewoners wil graag vroeg betrokken zijn en meedenken, anderen willen juist pas wat horen wanneer het alternatief bekend is en duidelijk is wat zij moeten doen. Het kan helpen om als gemeente vroegtijdig in het proces het gesprek hierover aan te gaan met bewoners. De onderzochte gemeenten hebben veelal hun aanpak al aangepast op basis van de (eigen) onderzoeksresultaten: frequenter communiceren, meer kleinschalige participatie en nadrukkelijker in partnerschap, meer het gesprek zoeken met ontevreden bewoners net als met bewoners die eerder niet in beeld waren.  

Vervolg van het bewonerstevredenheidsonderzoek

Dit onderzoek wordt onderdeel van een bredere jaarlijkse monitoring van het PAW. De uitkomsten zijn een waardevolle input voor de eigen proeftuinen en ook andere gemeenten omdat we vanuit gemeentelijk perspectief kunnen leren over wat wel en wat juist niet werkt. Met het tevredenheidsonderzoek voegen we het bewonersperspectief toe. Deze meting is een eerste stap in het meten van tevredenheid op een uniforme manier onder proeftuingemeenten. Dat biedt de mogelijkheid voor deze gemeenten om door de tijd heen de tevredenheid onder bewoners te monitoren. De onderzoeksaanpak wordt de komende tijd verder ontwikkeld.   

Aanscherping uitvraag voor de derde ronde proeftuinen

In de tweede ronde proeftuinen is al stevig ingezet op een goed uitgewerkt plan voor het betrekken van bewoners. Dit onderdeel wordt aangescherpt in de derde ronde nu gemeenten moeten aangeven hoe zij draagvlak en betrokkenheid van bewoners borgen in hun aanpak. In de selectie van de proeftuinen weegt de aanpak voor draagvlak dus zwaar mee, net als betaalbaarheid, de kwaliteit van de businesscase en uitvoeringsgereedheid.

Opzet en verantwoording van het onderzoek

Gemeenten Drimmelen, Eindhoven, Oldambt, Pekela, Sliedrecht, Tilburg en Wageningen werkten mee aan dit eerste bewonerstevredenheidsonderzoek. Behalve dat ze allemaal al ervaring hebben met een proeftuinaanpak (eerste ronde) is er een verdeling tussen landelijke en stedelijke proeftuinen, huur/koop en typen aanpak. Naast dit onderzoek hebben meerdere proeftuingemeenten zelf onderzoek gedaan naar tevredenheid en de wensen van bewoners in het proeftuingebied. In totaal is bij 15 gemeenten informatie opgehaald. Deze onderzoeken zijn meegenomen in de analyse en duiding van de leerpunten.  

Klik hier voor de rapportage Bewonerstevredenheid aanpak proeftuinen

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer van 29 juni 2021

Op 13 juli vindt een PAW-webinar plaats over bewonerscommunicatie. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen