Start 3e ronde proeftuinen opgeschoven naar rond 1 juli

26-05-2021
3902 keer bekeken

De derde en laatste ronde proeftuinen aardgasvrije wijken gaat een maand later van start. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om eerst het bewonerstevredenheidsonderzoek af te wachten. PAW organiseert informatiebijeenkomsten voor gemeenten op 6 en 8 juli.

Motie Beckerman en Koerhuis

De Tweede Kamer heeft op 25 mei een motie aangenomen van de Kamerleden Beckerman en Koerhuis. Deze motie roept de regering op om de derde selectieronde pas open te stellen wanneer het onderzoek naar tevredenheid van bewoners in de huidige proeftuinen gereed is. Dit onderzoek is al gestart en eind juni klaar. Daarnaast wordt in de motie gevraagd om alleen aanvragen te honoreren als ‘geborgd is dat de pilot voor alle bewoners betaalbaar is en kan rekenen op draagvlak en betrokkenheid’. De concept uitvraag van de 3e ronde proeftuinen, wordt daarop aangescherpt.

Aanvragen rijksbijdrage tussen 1 juli en 1 november

Zodra het bewonerstevredenheidsonderzoek gereed is, wordt deze -met de definitieve uitvraag- aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarna gaat de 3e ronde proeftuinen van start. Dat is naar verwachting rond 1 juli 2021. Gemeenten kunnen vanaf dat moment een aanvraag voor een rijksbijdrage indienen tot 1 november 2021. In de derde ronde ligt meer nadruk op stapsgewijze oplossingen waarmee veel CO2 bespaard kan worden. Isoleren moet onderdeel van de aanpak zijn. Er is maximaal 50 miljoen beschikbaar voor de nieuwe proeftuinen. In het eerste kwartaal van 2022 wordt de selectie bekend gemaakt.  

Informatiebijeenkomsten 3e ronde op 6 en 8 juli

Op dinsdag 6 juli en donderdag 8 juli vinden online informatiebijeenkomsten plaats over de 3e ronde proeftuinen. Deze zijn bedoeld voor gemeenten die overwegen om een aanvraag in te dienen. Op dinsdag 14 september en donderdag 16 september staan verdiepende sessies met experts van RVO gepland over de thema’s die in de aanvraag terug moeten komen. 

Meld je alvast aan voor de bijeenkomsten van 6 en 8 juli

Lees hier wat nieuw is in de 3e ronde proeftuinen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen