Selectie tweede ronde proeftuinen aardgasvrij bekend

26-10-2020
55737 keer bekeken

Minister Ollongren kent aan 19 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van een dorp, wijk of buurt. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 100 miljoen euro.

Selectie uit 71 ingediende aanvragen

De belangstelling voor de tweede ronde proeftuinen is groot: in totaal hebben 71 gemeenten een voorstel ingediend. De selectie van de 19 proeftuinen is gebaseerd op een voorstel van de Adviescommissie aardgasvrije wijken. Daarin zijn programmapartners, stakeholders en wetenschappers vertegenwoordigd. Bij alle plannen is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en de betrokkenheid van de bewoners. Minister Ollongren: ‘De kwaliteit van de voorstellen getuigt van enthousiasme en inventiviteit bij gemeenten en alle betrokkenen om met de aardgasvrij opgave aan de slag te gaan. En ik zie dat er al veel geleerd is van de eerste 27 proeftuinen’.

Meer variatie en volume   

In oktober 2018 zijn de eerste 27 gemeenten gestart. Met de proeftuinen en het kennis- en leerprogramma draagt PAW bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen in de periode tot en met 2030. Met deze tweede ronde komt het aantal proeftuinen in totaal op 46. Die omvatten in totaal circa 35.000 woningen en andere gebouwen. Met de toevoeging van 19 nieuwe proeftuinen ontstaat naast meer volume ook meer variatie. Die schuilt onder meer in de beoogde warmtetechnieken, de wijze waarop bewoners meedoen en in het type wijken en woningen. Daarnaast zijn proeftuinen geselecteerd vanwege de verbinding met andere opgaven, inclusief klimaatadaptatie en circulair bouwen.

Derde ronde proeftuinen 2021

In 2021 volgt een derde ronde proeftuinen. Die wordt onder meer gebaseerd op een evaluatie van deze tweede ronde. In de derde ronde zal meer nadruk liggen op stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel. Hiermee kan een goede aanvulling gerealiseerd worden op het huidige palet aan proeftuinen.

Proeftuinen aardgasvrije wijken tweede ronde 

Overzicht alle proeftuinen tweede ronde

Klik op 'Lees meer' voor een tekstueel overzicht van bovenstaande figuur.


Gemeente Dorp/wijk/buurt Techniek en bron Kenmerkend element
Amsterdam Wilhelmina Gasthuis MT-warmtenet, TEO en elektriciteit Trekkende rol energiecoöperatie
Apeldoorn Kerschoten en Kerschoten-West MT-warmtenet, TEA en elektriciteit Veelzijdige aanpak gericht op opschaling
Arnhem Elderveld-Noord LT-warmtenet, TEA en elektriciteit Open warmtenet en integrale wijkaanpak
Deventer Zandweerd Bronnet met individuele warmtepompen, deels MT-warmtenet, TEA en elektriciteit Keuzemenu voor gebouweigenaren en brede wijkontwikkeling
De Wolden Schoolkring Ansen Groen gas en hybride warmtepompen Bottom-up initiatief in landelijk gebied
Doesburg De Ooi MT-warmtenet, TEO en elektriciteit Integrale aanpak met veel aandacht voor participatie
Goeree-Overflakkee Stad aan 't Haringvliet Waterstof

Bottum-up initiatief met stap voor stap opschaling

Groningen De Wijert Aardgasvrij-ready, LT-warmtenet

Aardgasvrij-ready als onderdeel van wijkverbetering

's-Hertogenbosch Het Zand (Z)LT-warmtenet/bronnen met individuele wamrtepompen, zonnewarmte Bottum-up initiatief met stap voor stap opschaling

Hilversum

De Hilversumse Meent Individueel elektrische warmtepompen, kleinschaling collectieve bodemenergie Bottum-up initiatief met stap voor stap opschaling
Hoogeveen Erflanden Waterstof Stapsgewijze aanpak in bredere context voor toepassing waterstof
Lingewaard Zilverkamp MT-warmtenet, industriële restwarmte Open warmtesysteem en ontzorgende aanpak
Nijmegen Hengstdal MT-warmtenet, collectieve lucht/water warmtepomp Modulair warmtesysteem in een coöperatieve aanpak
Opsterland Wijnjewoude, postcode 9241 Groengas, biomassa Bottum-up initiatief in het landelijk gebied
Pijnacker-Nootdorp Klapwijk MT-warmtenet, geothermie Geothermie in de wijk verbonden met glastuinbouw
Roermond Maasniel, Tegelarijeveld LT-warmtenet, industriële restwarmte Restwarmte als aanjager wijkgerichte aanpak
Rotterdam Bospolder-Tussendijken HT-warmtenet, industriële restwarmte Energietransitie als integraal onderdeel van wijkverbetering
Venlo Hagerhof-Oost MT-warmtenet, TEO en elektriciteit Opschaalbare aanpak met aquathermie
Zwolle Berkum MT-warmtenet, geothermie Stapsgewijze aanpak met aandacht voor energiebesparing


HT-warmtenet = hoge temperatuur, afgifte temperatuur circa 90 graden. MT-warmtenet = midden temperatuur, afgifte temperatuur 55 - 70 graden. LT-warmtenet = lage temperatuur, afgifte temperatuur 30 - 55 graden. (Z)LT warmtenet = zeer lage temperatuur, afgifte temperatuur 10 - 30 graden. TEO = thermische energie uit oppervlaktewater. TEA = thermische energie uit afvalwater.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen