Proeftuin met aquathermie? Krijg ondersteuning van Netwerk Aquathermie (NAT)

November 22, 2019
440 keer bekeken

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de maandelijkse nieuwsbrief, een coproductie van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW).

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Deel je nieuws

Is er vanuit jouw gemeente, regio of provincie interessant nieuws? Deel het, zodat wij het op deze nieuwspagina kunnen plaatsen.
 

Ik wil nieuws delen

 

Ben je van plan een proeftuinaanvraag in te dienen waarin aquathermie een rol speelt? Netwerk Aquathermie (NAT) kan je ondersteunen in het bereiken van een kwalitatief goede proeftuinaanvraag. NAT gaat graag met je in gesprek om te kijken wat zij kunnen betekenen.

Kansen voor nieuwe aquathermie-initiatieven

De inschrijving voor de tweede ronde proeftuinen is geopend. Naar aanleiding van de eerste ronde proeftuinen (2018) zijn 27 proeftuinen gestart. Twee van deze proeftuinen passen aquathermie toe (Katwijk en Drimmelen). De tweede ronde biedt een prachtige kans aquathermie goed op de kaart te zetten. Met nieuwe aquathermie-proeftuinen kunnen we namelijk nog meer leren, deze kennis delen en zo bijdragen aan de doelen van de Green Deal Aquathermie.

Ondersteuning door NAT

Ben je voornemens een proeftuinaanvraag met aquathermie in te dienen? NAT ondersteunt je graag in het bereiken van een kwalitatief goede aanvraag. Neem hiervoor contact op met NAT. Dat kan via het contactformulier of telefonisch: 070-3519842.  

NAT en andere klimaatprogramma's

NAT organiseert onderzoek naar de manier waarop water als energiebron optimaal kan worden benut voor de verwarming van gebouwen. Het doel is grootschalige toepassing van aquathermie mogelijk te maken om zo de warmtetransitie te versnellen. Het netwerk stimuleert nieuwe initiatieven, verzamelt kennisvragen, stelt een onderzoeksagenda samen en deelt de verzamelde kennis. NAT werkt samen met andere programma’s uit het Klimaatakkoord, waaronder het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW), het Expertisecentrum Warmte (ECW) en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES).

Contact

Neem contact op met NAT. Dat kan via het contactformulier of telefonisch: 070-3519842.  

Images