Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) populair: 223 voorstellen ingediend

November 22, 2019
141 keer bekeken

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de maandelijkse nieuwsbrief, een coproductie van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW).

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Deel je nieuws

Is er vanuit jouw gemeente, regio of provincie interessant nieuws? Deel het, zodat wij het op deze nieuwspagina kunnen plaatsen.
 

Ik wil nieuws delen

 

In de vijf weken dat gemeenten een aanvraag konden indienen, zijn er 223 voorstellen binnengekomen voor in totaal 95 miljoen euro. Er is 87 miljoen euro beschikbaar. Met de ingediende plannen kunnen naar verwachting in 1 miljoen woningen energiebesparende maatregelen worden getroffen.

Energiebesparende maatregelen en advies

Gemeenten zetten met deze regeling projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot energiebesparende maatregelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van ledlampen. Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

75% van de gemeenten zijn betrokken

Onder de 223 voorstellen zijn meerdere plannen in samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Hierdoor wordt naar verwachting ongeveer 75% van de Nederlandse gemeenten betrokken bij dit initiatief voor verlaging van het energieverbruik. De RRE is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak waarin het gerechtshof heeft bepaald dat Nederland de CO2-uitstoot met een kwart moet verminderen in 2020. Daarom moeten de plannen ook uitvoerbaar zijn voor het eind van 2020.   

Beoordeling en uitslag

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt de aanvragen. Dat gebeurt op basis van de verwachte effectiviteit bij het benaderen van huiseigenaren en het realiseren van energiebesparende maatrelen door die huiseigenaren. Ook wordt gekeken of de projecten daadwerkelijk in 2020 kunnen worden afgerond. Voor het einde van het jaar ontvangen gemeenten een reactie op hun aanvraag.

Images