Wethouders delen ervaringen over proeftuinen

November 01, 2019
391 keer bekeken

Nieuwsbrief

Abonneer je op de maandelijkse nieuwsbrief, een coproductie van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW).

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van het nieuws op deze pagina? Log in of maak een account aan. Klik op de knop 'VOLGEN' bovenaan deze pagina. Dan krijg je bericht als er iets op deze pagina wijzigt. 

Ik wil een account

 

9 oktober jl. was een bijzonder moment voor het Programma Aardgasvrije Wijken en de gemeente Purmerend. De eerste woningen van particuliere eigenaren gingen die dag van het aardgas af.

Vervolgens deelden wethouders van deze en andere proeftuinen hun ervaringen tot nu toe met de wijkgerichte aanpak.

De dag begon met het feestelijk overzetten van de woningen in de wijk Overwhere-Zuid van aardgas naar het warmtenet. Dit gebeurde door Chris Kuijper, dg Bestuur, Ruimte en Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (links op de foto) en wethouder Paul van Meekeren van de gemeente Purmerend (rechts op de foto).

Vervolgens werd gesproken met bewoners uit de wijk over hun ervaringen met het aardgasvrij maken van de woningen. Hoewel veel bewoners aan het begin twijfelden over nut en noodzaak van het aardgasvrij maken van hun buurt, was er veel waardering voor het proces en was men tevreden over de nieuwe warmtevoorziening via het warmtenet van Purmerend. Belangrijk element in de aanpak was het intensieve contact van de gemeente met de bewoners en hun aanwezigheid in de wijk zelf.

Eerste bestuurlijke bijeenkomst

Aansluitend volgde een bestuurlijke bijeenkomst met alle gemeenten met een proeftuin in de mooie Taborkerk in de wijk. Ferdi Licher, directeur Bouwen Energie van het ministerie van BZK, schetste de afspraken die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Vervolgens werd ingezoomd op de proeftuinen zelf. Waar staan we na één jaar? Wat zijn we in de proeftuinen aan het leren en welke kennis ontbreekt nog?

Drie wethouders van proeftuingemeenten deelden hun ervaring via diverse thema's. Wethouder Paul van Meekeren van Purmerend ging in op de samenwerking bewoners. De Utrechte wethouder Lot van Hooijdonk stond stil bij de opschaalbaarheid van de aardgasvrije opgave. Tenslotte vertelde wethouder Anne Janssen van Wageningen over de regierol van de gemeente.

DG Chris Kuijpers ging met de wethouders in gesprek over de leerervaringen en knelpunten tot nu toe. Belangrijke thema’s waren:

  • de rol van de gemeente bij warmtenetten
  • de benodigde capaciteit bij gemeenten om de wijkgerichte aanpak uit te voeren
  • de voortgang van de benodigde wetgeving
  • de communicatie met en participatie door bewoners 
  • de wijze waarop de levering van aardgas beëindigd kan worden

Jos van Dalen, programmadirecteur Aardgasvrije Wijken, blikte tenslotte vooruit naar het proces rondom de voortgangsrapportage van de huidige proeftuinen en de uitvraag voor een tweede ronde proeftuinen in het najaar. De bijeenkomst werd afgesloten met een aardgasvrij diner.

Images

Twitter

Cookie settings