Participatiecoalitie aan de slag in PAW

30-09-2019
8230 keer bekeken

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Participatiecoalitie bewoners ondersteunt om mee te denken met en mee te doen aan de opgaven van het Klimaatakkoord. Bijvoorbeeld via bewonersinitiatieven en collectieven.

Participatiecoalitie 

De participatiecoalitie bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: HIER, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, Buurkracht en LSA bewoners. Zij weten wat er lokaal speelt en kunnen zo de slagingkans van energieprojecten in gemeente of regio’s vergroten. Via een subsidie van het ministerie van BZK zetten ze hun kennis en netwerken nu ook in binnen het Programma Aardgasvrije Wijken.

Samenwerkingsovereenkomst

Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te kunnen realiseren, hebben de vijf organisaties die de participatiecoalitie vormen een samenwerkingsovereenkomst getekend met de ministeries van BZK en EZK. Ze krijgen subsidie van de Rijksoverheid om om hun kennis en netwerken in te zetten binnen het Programma Aardgasvrije Wijken en het Nationaal Programma RES.

Subsidie

Met behulp van deze subsidie kunnen ze bewonersinitiatieven én gemeenten te ondersteunen bij het aardgasvrije maken van wijken. Het streven is om 100 tot 150 wijken actief te begeleiden. Ook dragen ze bij aan de ontwikkeling van de 'wijkreis' in Handreiking Participatie Wijkaanpak Aardgasvrij.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen