Tweede uitvraag proeftuinen in september

17-07-2019
1233 keer bekeken

Tijdens het Kamerdebat energiebesparing (AO) van afgelopen 3 juli is onder meer gesproken over de evaluatie van de proeftuinen. Zoals in de Kamerbrief van 29 mei staat aangekondigd, komt er een nieuwe uitvraag aan gemeenten voor aardgasvrije proeftuinen.

Kamerdebat energiebesparing

Het debat verliep positief, helder is dat de proeftuinen nodig zijn om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. De Kamerleden wezen op de positie en rol van bewoners en de haal- en betaalbaarheid van de transitie. Om het leereffect verder te vergroten, werd aandacht gevraagd voor technieken zoals waterstof en groengas en het maximaliseren van de spreiding in de proeftuinen. De minister van BZK heeft aangegeven dat zij na een kwaliteitstoets op de ingediende aanvragen streeft naar een diverse ‘portefeuille aan proeftuinen’.

Nieuwe uitvraag

Na het reces vindt in de Kamer nog een vervolgdebat (VAO) plaats. De mogelijkheid bestaat dat de Kamer dan moties indient. Zo spoedig mogelijk na de stemmingen over deze moties verstuurt de minister de nieuwe uitvraag aan gemeenten. Dit is naar verwachting medio september 2019.
Gemeenten krijgen tot 1 maart 2020 de tijd om een aanvraag in te dienen.

Ronde van Nederland

In oktober en november 2019 organiseren het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) een serie provinciale bijeenkomsten voor gemeenten in samenwerking met RES en VNG. Deze bijeenkomsten staan in het teken van het werken aan een duurzame warmtevoorziening. Het programma is nog in ontwikkeling, maar hierin wordt o.a. een toelichting gegeven op de criteria die spelen bij het opstellen van een aanvraag voor de Proeftuinen.

Leidraad

Vanuit het ECW krijgen gemeenten meer over informatie over het ECW en de Leidraad, een instrument dat eind september beschikbaar komt. Uiteraard komt de informatie uit deze bijeenkomsten ook online beschikbaar.

Afbeeldingen