Technische oplossingen

Nieuwe technische oplossingen gaan het aardgas vervangen. Welke oplossing past het beste in welke situatie? En onder welke voorwaarden? Wat zijn de technische uitdagingen in de woningen, gebouwen? En hoe is de samenhang met bestaande en benodigde netten voor elektriciteit, gas en warmte? Welke knelpunten zijn er in de beschikbare technische oplossingen? En welke innovaties zijn in ontwikkeling?

Het doel van dit thema is om gemeenten inzicht te geven in het gehele palet aan huidige en toekomstige oplossingen. We leren in dit thema van de ervaringen uit de proeftuinen (successen, lessen en knelpunten). Deze lessen bundelen we en stellen we beschikbaar voor alle gemeenten.

Naast samen leren, agenderen we binnen dit thema knelpunten en technische vraagstukken en zetten deze door aan de partners van het programma Aardgasvrije Wijken (of externe organisaties indien nodig). 

Samenwerking met het Expertisecentrum Warmte

We werken binnen dit thema nauw samen met het Expertisecentrum Warmte (ECW). Het ECW is een onafhankelijk expertisecentrum en fungeert als steunpunt voor gemeenten. Gemeenten kunnen bij het ECW terecht met vragen over technische oplossingen of bijvoorbeeld over het werken met de Leidraad