Regie en organisatie

Gemeenten hebben de regie in de wijkgerichte aanpak om te komen tot een aardgasvrije gebouwde omgeving. Maar wat betekent deze regierol voor de gemeenten? Hoe moet de gemeente deze samenwerking organiseren en welk proces moet de gemeente doorlopen om te komen tot een transitievisie warmte en uitvoeringsplan op wijkniveau? En wat betekent deze nieuwe opgave voor de gemeentelijke organisatie? Binnen het thema Regie en Organisatie gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen.


Transitievisie Warmte

Gemeenten krijgen er nieuwe taken bij, denk aan het opstellen van de Transitievisie Warmte en het opstellen van de uitvoeringsplannen op wijkniveau. De gemeenten gaan het gesprek aan met de bewoners en overige stakeholders en hebben ook oog voor de andere opgaven in de wijk. Hoewel de verantwoordelijkheid van deze opgave niet alleen bij gemeenten ligt, hebben zij een regisserende rol.

Lees meer over de Transitievisie Warmte

Stappenplan Transitievisie Warmte

Hoe kom je als gemeente tot een Transitievisie Warmte? Het Kennis- en Leerprogramma ging samen met gemeenten die al een soortgelijk document hebben opgesteld op zoek naar het antwoord. Samen zijn we gekomen tot een handig stappenplan. Hierin kun je lezen waar je allemaal aan kunt denken bij het opstellen van je Transitievisie Warmte en welke stappen je hierbij kunt doorlopen.

Bekijk het stappenplan

Cookie-instellingen