Juridische (on)mogelijkheden

Wat kan juridisch gezien wel en niet kan in relatie tot de transitie naar aardgasvrije wijken, is een ontdekkingstocht. Dit vraagt van gemeenten om te pionieren tijdens de uitvoering. Dit doen we dan ook volop in de 27 proeftuin-gemeenten. Hoe komen het energie- en omgevingsrecht op decentraal niveau samen? Wat zijn de kansen en mogelijkheden en waar zitten de aandachtspunten?

Overzicht in wetten en regels

Het doel van dit thema is dat gemeenten weten welke regels relevant zijn op het gebied van aardgasvrije wijken en hoe die het beste kunnen worden toegepast. Het gaat om hoe gemeenten in kunnen spelen op de bestaande en toekomstige wet- en regelgeving aan de hand van goede voorbeelden maar juist ook leren van de voorbeelden van gemeenten waar de weg ook beren kenden. Deze voorbeelden vind je straks op deze website. Daarnaast faciliteren we ook specifieke kennisoverdracht op juridische knelpunten.