Juridische (on)mogelijkheden

Het doel van dit thema is dat gemeenten weten welke wetten en regels relevant zijn op het aardgasvrij maken van wijken en hoe die het beste kunnen worden toegepast. Hoe kunnen gemeenten omgaan met en inspelen op de bestaande en toekomstige wet- en regelgeving? Hierbij helpt het KLP door onder andere goede en soms juist minder goede voorbeelden te delen zodat gemeenten hiervan kunnen leren. Wat juridisch gezien wel en niet kan in relatie tot de transitie naar aardgasvrije wijken, is namelijk een ontdekkingstocht. Op deze website nemen we je mee in deze ontdekkingstocht. Wat weten we al en waar bestaan nog onduidelijkheden? Wat kunnen we leren van andere voorbeelden? Uiteraard kun je hier terecht voor je vragen en houden we je op de hoogte van de sessies waar je meer kennis kunt ophalen en delen met collega’s van andere gemeenten.

Wat zegt de projectleider zelf over het thema?

Stand van zaken

In de eerstkomende Juridische Open Tafel Sessie zal worden ingegaan op het omgevingsplan en energietransitie. Op de rol staan nog een informatieve sessie over experimenteren onder de Crisis- en herstelwet en aardgasvrij maken van bestaande wijken op 18 februari 2020 en een Juridische Open Tafel Sessie op 12 maart 2020.

Belangrijke momenten zijn het in consultatie gaan van de Warmtewet 2.0 en de Energiewet 1.0 en de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Deze wetgeving is voor de aardgasvrij transitie essentieel en het is voor gemeenten daarom belangrijk deze ontwikkelingen op de voet te volgen.

Leren van de proeftuinen

In de ontdekkingstocht naar de juridische (on)mogelijkheden zijn er in de uitvoering pioniers nodig. Van deze voorlopers kunnen we in onze zoektocht leren wat wel en niet werkt. Deze pioniers zijn de 27 proeftuin-gemeenten. Hoe komen het energie- en omgevingsrecht op decentraal niveau samen? Wat zijn de kansen en mogelijkheden en waar zitten de aandachtspunten? Proeftuin Eindhoven maakt bijvoorbeeld gebruik van een haalbaarheidsonderzoek om te bepalen wat er inhoudelijk, financieel en juridisch nodig is om een aanbod richting de bewoners te realiseren. Wil je op de hoogte blijven van wat er in de proeftuinen gebeurt? Houd dan de proeftuinen pagina in de gaten.