Kennis- en leerprogramma (KLP)

Om gemeenten, decentrale overheden en andere stakeholders te ondersteunen in de aardgasvrije opgave is het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) opgericht. Het programma bestaat uit twee sporen: het Kennis- en Leerprogramma en de proeftuinen.

KLP

Het Kennis- en Leerprogramma (KLP) is er voor alle 355 gemeenten van ons land. Het KLP wil gemeenten aan elkaar verbinden en in staat stellen om samen te leren van successen én van fouten. Samen het wiel uitvinden in plaats van ieder apart. Daarnaast signaleren en agenderen we knelpunten waar gemeenten en andere stakeholders tegenaan lopen.

Thema's

Het kennis- en leerprogramma is ingericht aan de hand van zes thema’s. Binnen elk thema gaan we op zoek naar de do’s en don’ts en leveren we een gezamenlijk product op dat andere gemeenten weer verder op weg kan helpen.

 

Regie en organisatie

Hoe kan een gemeente de regierol pakken in de aardgasvrije opgave?

 

Kosten en financiering

De transitie naar aardgasvrije wijken kost geld. Veel van de kosten komen niet bij gemeenten te liggen, maar bij andere partijen. Hoe gaat dit in zijn werk en hoe zorgen we ervoor dat de transitie haalbaar en betaalbaar is voor iedereen?

Datagedreven planvorming

Welke data heeft een gemeente nodig om te komen tot een afgewogen besluit?

 

Technische oplossingen

Uiteindelijk moeten nieuwe technische oplossingen de oude vervangen; pas dan zijn we echt van het aardgas af. Maar welke oplossing past in welke situatie? En onder welke voorwaarden? Wat zijn de technische uitdagingen in de woningen? En hoe is de samenhang met bestaande netten? Welke nieuwe technische ontwikkelingen vinden in de markt plaats ? 

Juridische haken en ogen

Wat kan juridisch gezien wel en wat niet? Hoe komen het energie- en omgevingsrecht op decentraal niveau samen? Wat zijn de kansen en mogelijkheden en waar zitten de aandachtspunten?

Communicatie en participatie

Communicatie loopt als rode draad door het Programma Aardgasvrij heen. Hoe krijgen gemeenten gebouweigenaren- en bewoners in beweging? Hoe en wanneer betrek ik deze groep dan in dit proces?

 

 

 

Kalender KLP

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Kalender KLP","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"187258"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Ga naar de volledige kalender

Leerkringen

<content>

Contact

Heb je een vraag over het KLP? Neem dan contact op met <naam>. 

Mail <naam>