Webinar Klimaatadaptatie in aardgasvrije wijken: prestatieafspraken

March 14, 2023 322 keer bekeken

Start

2023-03-30 at 10:00

End

2023-03-30 at 11:30

The maximum amount of registrations has been reached. You can no longer sign up.

Location

Online

Hoe werken huurders, corporaties en gemeente samen bij prestatieafspraken over klimaatadaptatie en groen? In deze leerkringbijeenkomst van Platform31 komen afspraken over klimaatadaptief, klimaatneutraal, betaalbaar en leefbaar aan de orde.

Eind 2022 ondertekenden Gemeente Groningen, de corporaties, de huurdersorganisaties de prestatieafspraken. De afspraken gaan over voldoende, betaalbare en duurzame huurwoningen voor inwoners. Partijen willen toewerken naar CO₂-neutrale woningen. Dit doen zij door te verduurzamen, sloop en vervangende nieuwbouw, het aansluiten van woningen op warmtenetten en het plaatsen van zonnepanelen. Betaalbaarheid voor huurders is hierin leidend. Ook klimaatadaptatie en groen zijn een onderdeel van de prestatieafspraken.

Tijdens de webinar gaan sprekers met name in op de afspraken en samenwerking rondom klimaatadaptatie en groen. Graag gaan we het gesprek aan hoe in de eigen praktijk concreet gewerkt wordt aan dit thema.

Klik hier om je aan te melden

Programma

  • 10:00 Welkomstwoord vanuit Platform31 door Martijn Kramer
  • 10:10 Woonvisie en prestatieafspraken Gemeente Groningen door Martijn Schuit
  • 10:40 Corporatieperspectief op prestatieafspraken en verloop samenwerking gemeente Groningen vanuit Woningcorporatie Nijestee door Lammert Kamphof
  • 11:10 ‘Menukaart prestatieafspraken klimaatadaptatie en groen’ vanuit Groene Huisvesters door Marlou Boerbooms
  • 11.25 Afronding door Martijn Kramer
  • 11:30 Einde van het programma

Meer informatie

Platform31 organiseert deze webinar in het kader van de Leerkring Klimaatdaptatie in aardgasvrije wijken. Vragen? Neem contact op met Martijn.kramer@platform31.nl

Cookie settings