Excursie Apeldoorn - Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken - Platform31

09-06-2022 162 keer bekeken

Begin

22-06-2022 om 12:30

Einde

22-06-2022 om 16:15

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Gemeentehuis Apeldoorn, Marktplein 1, Apeldoorn

Ook aardgasvrije wijken krijgen te maken met het veranderend klimaat, met hittestress, wateroverlast en droogte. Maatregelen die nodig zijn voor de klimaatadaptatie en energietransitie zijn vaak goed te combineren.

Toch blijkt het lastig deze een integraal onderdeel te laten zijn van bredere wijkverbeteringsprogramma’s.

Op 22 juni organiseert Platform31 samen met de gemeente Apeldoorn een excursie naar de Klimaatstraat waar maatregelen zijn genomen om hitte, droogte en wateroverlast tegen te gaan. Een gedeelte van een ondergrondse beek is weer bovengronds gehaald, er is een wateropslag gemaakt en regenwater is afgekoppeld. Op verschillende plekken zijn deze maatregelen zichtbaar gemaakt. Tijdens deze excursie lichten de betrokken medewerkers van de gemeente en het waterschap Vallei en Veluwe toe hoe het proces van samenwerken en participeren in zijn werk is gegaan. Daarnaast presenteren zij hoe klimaatadaptatie wordt gekoppeld aan het aardgasvrij maken van de PAW-proeftuin Kerschoten en Kerschoten-West.

Vragen en aanmelden

Meld je aan voor deze excursie

Heb je vragen over deze bijeenkomst? Mail Martijn Kramer, Platform31.

Deze excursie wordt georganiseerd voor de leerkring Klimaatadaptatie in Aardgasvrije wijken. Naast de leden van de leerkring zijn ook gemeentelijke projectleiders en beleidsmakers op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie uitgenodigd om deel te nemen aan deze excursie.

Cookie-instellingen