Gesprek evaluatie termijnen wijkgerichte aanpak - Ministerie van BZK

02-02-2022 363 keer bekeken

Begin

22-02-2022 om 13:00

Einde

22-02-2022 om 14:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten elke 5 jaar de transitievisie warmte actualiseren. Ook is afgesproken dat deze actualisatietermijn wordt geëvalueerd.

Een andere termijn die is genoemd in het Klimaatakkoord, is de termijn van 8 jaar tussen het besluit van de gemeente en de definitieve overstap op het duurzame alternatief. In de internetconsultatie van het wetsvoorstel voor de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie is specifiek gevraagd naar beide termijnen. De antwoorden die daarbij zijn gegeven worden benut in de evaluatie.

Meld je aan

Om het beeld dat uit de antwoorden naar voren komt te verdiepen, gaan we graag in gesprek met gemeenten die reeds ervaring in de praktijk hebben. Gemeenten met ervaring nodigen wij daarom van harte uit om aan te sluiten bij een van de sessies. De (digitale) sessies vinden plaats op dinsdag 15 februari 12.30u – 14.00u en dinsdag 22 februari 13.00u – 14.30u. Voor vragen of het aanmelden voor deze sessie kun je terecht bij expertisecentrumwarmte@rvo.nl. Vermeld bij aanmelden je naam, de naam van de gemeente en datum van de sessie waaraan je wilt deelnemen. 

Cookie-instellingen