Juridische Open Tafel Sessie - PAW

26-08-2021 1088 keer bekeken

Begin

07-12-2021 om 09:30

Einde

07-12-2021 om 11:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online bijeenkomst

Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrij Transitie (JOTS)

De laatste JOTS van 2021, op 7 december gaat over juridische aspecten van de ondergrond in relatie tot de warmtetransitie - in het bijzonder de ruimtelijke ordening van kabels, leidingen en ruimte in de ondergrond. Gemeenten stellen doorgaans een verordening Kabels en leidingen op, en de vraag is: hoe vul je deze verordening slim in, met oog op de energietransitie, warmtenetten en het daarbij ondergrondse netwerk aan kabels en leidingen in wijken? Een belangrijk onderwerp want in de Nederlandse bodem ligt maar liefst ruim een miljoen kilometer aan kabels en leidingen.

Tijdens deze Juridische Open Tafel Sessie gaan we na: hoe kunnen gemeenten de aanleg en het onderhoud van ondergrondse infrastructuur regelen in verordeningen? Wat zijn de ervaringen van gemeenten met het opstellen van juridische bindende regels en randvoorwaarden? En zijn er privaatrechtelijke issues waar gemeenten rekening mee moeten houden? Daar gaan we met elkaar induiken op 7 december."

Programma

09:30 - 09:45  Welkom en voorstelronde
09:45 - 10:15  Presentatie 'Kabels en leidingen en ruimte in de ondergrond-juridische (on)mogelijkheden'
10:15 - 10:55  Vragen en delen kennis en ervaring
10:55 - 11:00  Afsluiting

Heeft u vragen? Je kan deze sturen naar Regina Koning, trekker van het thema Juridische (on)mogelijkheden binnen het KLP: regina.koning@vng.nl.

Let op: deze bijeenkomst is alleen voor gemeenten en andere lokale overheden

Aanmelden

Cookie-instellingen