Van der Pekbuurt, Amsterdam
Overwhere-Zuid, Purmerend
't Ven, Eindhoven

Privacyverklaring

Klimaatprogramma's

De Rijksoverheid ontwikkelt klimaatprogramma’s ten behoeve van de uitvoering van de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord. Diverse klimaatprogramma’s hebben gekozen voor een actieve samenwerking bij de ontwikkeling van de communicatiemiddelen. Zij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens binnen hun programma. Hierbij gaat het om de volgende programma’s:

Eén van de middelen die wordt ingezet bij de uitvoering van de klimaatprogramma’s zijn websites waarvoor je je kunt registreren. Door registratie heb je als gebruiker toegang tot de online community binnen de websites van de verschillende klimaatprogramma’s en kun je met andere gebruikers in contact komen en informatie delen. Door deelname aan één van de websites van de klimaatprogramma’s ga je akkoord met een actieve uitwisseling van persoonsgegevens aan de backend (de achterkant van de website) van het programma met de andere klimaatprogramma’s die nu en in de toekomst samenwerken aan de opgave uit het Klimaatakkoord.

Als je een profiel aanmaakt op één van de websites, worden de persoonsgegevens die je invult zichtbaar in het besloten deel van die website.

Platform Aardgasvrije Wijken

De partners van het platform Aardgasvrije Wijken – Rijksoverheid, VNG, Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen – hanteren het privacybeleid zoals gepubliceerd op de website Rijksoverheid.nl. Schrijft u zich in voor een nieuwsbrief? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.